Η επιφανειακή επεξεργασία της χύτευσης από κράμα αλουμινίου

2022-02-21

Φωσφορίωση αλουμινίου(χύτευση με μήτρα από κράμα αλουμινίου
Οι επιδράσεις του επιταχυντή, του φθορίου, Mn2+, Ni2+, Zn2+, PO4 και Fe2+ στη διαδικασία φωσφοροποίησης του αλουμινίου μελετήθηκαν λεπτομερώς μέσω SEM, XRD, καμπύλης δυναμικού χρόνου και αλλαγής βάρους του φιλμ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η νιτρική γουανιδίνη έχει τα χαρακτηριστικά της καλής υδατοδιαλυτότητας, της χαμηλής δόσης και του γρήγορου σχηματισμού φιλμ. Είναι ένας αποτελεσματικός επιταχυντής για τη φωσφοροποίηση αλουμινίου. Το φθόριο μπορεί να προάγει το σχηματισμό φιλμ, να αυξήσει το βάρος του φιλμ και να εξευγενίσει τους κόκκους. Τα Mn2 + και Ni2 + μπορούν προφανώς να εξευγενίσουν τον κόκκο, να κάνουν το φιλμ φωσφορώσεως ομοιόμορφο και συμπαγές και να βελτιώσουν την εμφάνιση του φιλμ φωσφορώσεως. Όταν η συγκέντρωση Zn2 + είναι χαμηλή, το φιλμ δεν μπορεί να σχηματιστεί ή ο σχηματισμός μεμβράνης είναι φτωχός. Με την αύξηση της συγκέντρωσης Zn2 +, το βάρος του φιλμ αυξάνεται. Η περιεκτικότητα σε PO4 έχει μεγάλη επίδραση στο βάρος του φιλμ φωσφορώσεως και το PO4 μπορεί να αυξηθεί. Το περιεχόμενο αυξάνει το βάρος του φιλμ φωσφορώσεως.

Αλκαλική ηλεκτρολυτική διαδικασία στίλβωσης τουχύτευση από κράμα αλουμινίου
Το σύστημα αλκαλικού διαλύματος στίλβωσης μελετήθηκε και συγκρίθηκαν οι επιδράσεις του αναστολέα διάβρωσης και του παράγοντα ιξώδους στο αποτέλεσμα στίλβωσης. Το σύστημα αλκαλικού διαλύματος με καλό γυαλιστικό αποτέλεσμα αποκτήθηκε με επιτυχία και ελήφθησαν για πρώτη φορά τα πρόσθετα που μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία λειτουργίας, να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του διαλύματος και να βελτιώσουν το γυαλιστικό αποτέλεσμα. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η προσθήκη κατάλληλων προσθέτων στο διάλυμα NaOH μπορεί να παράγει καλό γυαλιστικό αποτέλεσμα. Το διερευνητικό πείραμα διαπίστωσε επίσης ότι μετά από ηλεκτρολυτική στίλβωση σταθερής τάσης συνεχούς ρεύματος με διάλυμα γλυκόζης NaOH υπό ορισμένες συνθήκες, η επιφανειακή ανακλαστικότητα του αλουμινίου μπορεί να φτάσει το 90%, αλλά υπάρχουν ακόμα ασταθείς παράγοντες στο πείραμα, οι οποίοι πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω. Διερευνάται η σκοπιμότητα στίλβωσης αλουμινίου υπό αλκαλικές συνθήκες με τη μέθοδο ηλεκτροστίλβωσης με παλμικό συνεχές ρεύμα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το αποτέλεσμα ισοπέδωσης της ηλεκτροστίλβωσης σταθερής τάσης συνεχούς ρεύματος μπορεί να επιτευχθεί με τη μέθοδο παλμικής ηλεκτροστίλβωσης, αλλά η ταχύτητά της είναι αργή.