Μηχανική

2021-01-18

Καλούπι 3D εικόνες

Ανάλυση ροής μούχλας

Διάγραμμα αναφορών DFM

Διάγραμμα ροής κατασκευής καλουπιών

Διάγραμμα διεργασιών κατασκευής


Σχεδιασμός καλουπιού

Λογισμικό
Pro / E / UG / CAD / CAM / CAE / Solid Works
Μορφή σχεδίασης
Igs / Step / Stp / dwg / pdf κ.λπ.

Σχεδιασμός για την κατασκευή (Έκθεση DFM)
Refer to Διάγραμμα αναφορών DFM Folder 3
Διαδικασίες κατασκευής
Α: Καλούπια
Refer to Διάγραμμα αναφορών DFM Folder 4
 
Β: Διαδικασίες κατασκευής εξαρτημάτων Die Cast:
Refer to Διάγραμμα αναφορών DFM Folder 5
Προηγούμενος:ΟΧΙ
Επόμενο:Υλικά