Συνέλευση

2021-01-18

Έχουμε μεγάλη εμπειρία τόσο στη συναρμολόγηση ημιτελών όσο και τελικών ανταλλακτικών Έχουμε επίσης μια εξειδικευμένη ομάδα για όλους τους τύπους ανταλλακτικών που απαιτούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων συναρμολόγησης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας δειγμάτων, θα φτιάξουμε τα πιο κατάλληλα παζλ και φωτιστικά, και θα δημιουργήσουμε μια ειδική ομάδα συναρμολόγησης που θα είναι όλοι πλήρως εκπαιδευμένοι για να διασφαλίσουν ότι είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τις επόμενες εργασίες συναρμολόγησης.