Η σημασία των καλουπιών χύτευσης

2023-03-22

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας της επιφάνειας των καλουπιών χύτευσης με χύτευση είναι πολύ σημαντικός για την παραγωγή καλουπιών υψηλής ποιότητας. Οι ανομοιόμορφες ή ακατάλληλες θερμοκρασίες καλουπιού χύτευσης μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αστάθεια διαστάσεων της χύτευσης, με αποτέλεσμα την παραμόρφωση του εκτοξευόμενου χυτού κατά την παραγωγή, με αποτέλεσμα ελαττώματα όπως θερμική πίεση, κόλληση καλουπιού, επιφανειακές κοιλότητες, εσωτερικές κοιλότητες συρρίκνωσης και θερμές φυσαλίδες. Όταν οι διαφορές θερμοκρασίας καλουπιού είναι μεγάλες, έχουν ποικίλους βαθμούς επίδρασης σε μεταβλητές στον κύκλο παραγωγής, όπως ο χρόνος πλήρωσης, ο χρόνος ψύξης και ο χρόνος ψεκασμού.