Τι κράμα αλουμινίου για χύτευση με μήτρα;

2023-04-10

Μερικά από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα κράματα αλουμινίου για χύτευση με χύτευση είναι τα A380, 383, B390, A413, A360 και CC401. Το κύριο μέλημα κατά την επιλογή ενός κατάλληλου κράματος είναι η προβλεπόμενη εφαρμογή σας. Για παράδειγμα, το A360 προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, στεγανότητα στην πίεση και πολύ καλή ρευστότητα όταν λιώσει.